Procenträkning


Procent av ett tal
Detta är den vanligaste procentberäkningen där du helt enkelt beräknar en procent av ett tal.

Hur mycket är  % av ?

 

Tal plus procent
Detta är användbart när du vill lägga till en procentsats, till exempel ett tips till en restaurangräkning.

Vad är  plus  procent?

 

Tal minus procent
Använd till exempel för att beräkna slutpriset efter att du har subtraherat procent rabatten.

Vad är  minus  procent?

 

Procentuell förändring
Beräkna den procentuella ökningen eller minskningen från ett tal till ett annat tal.

Vad är den procentuella ökning/minskning från  till ?

  %

Procent till decimalform
Här kan du omvandla en procent till decimalform.

Vad är % i decimalform?

 

Bråk till procent
Konvertera bråk till procent: Ange täljaren och nämnaren för en bråk för att se vad det är som procent.

Vad är  / som procent?

  %

Vilken procent
Här beräknar du procenten när du känner till delen och det hela.

 är vilken procent av ?

  %

Vilket tal
Här beräknar du det hela när du känner till delen och procenten.

 er % av vad?

 

© Procent.org  |   Personuppgifter och kakor  |   Villkor  |   Kontakt